Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

斗争dou4 zheng1 battle
战争zhan4 zheng1 war
竞争jing4 zheng1 competitive
争取zheng1 qu3 to win over
特征te4 zheng1 trait
阶级斗争jie1 ji2 dou3 zheng1 jie1 ji2 dou4 zheng1 the class struggle
蒸汽zheng1 qi4 steam
蒸发zheng1 fa1 evaporation
争论zheng1 lun4 argument
zheng1 zhi3 symptom
争议zheng1 yi4 controversy
象征xiang4 zheng1 badge
zheng1 to vie for
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.