Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%helping" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

盘pan2 board
æ— è¡¥wu2 bu3 of no avail
助力zhu4 li4 assistance
任侠ren4 xia2 chivalrous
急难ji2 nan4 crisis
一臂之力yi1 bi4 zhi1 li4 lend a helping hand
助人为乐zhu4 ren2 wei2 le4 to help people
助纣为虐zhu4 zhou4 wei2 nve4 giving succor to the enemy
帮助困难群众工作 bang1 zhu4 kun1 nan2 qun2 zhong4 gong1 zuo4 work helping the impoverised masses
助人为快乐之本zhu4 ren2 wei2 kuai4 le4 zhi1 ben3 pleasure from helping others
援助之手yuan2 zhu4 zhi1 shou3 a helping hand
涉嫌资助恐怖活动的银行账户 she4 xian2 zi1 zhu4 kong3 bu4 huo2 dong4 de5 yin2 xing2 zhang4 hu4 bank accounts suspected of helping to fund terrorist activities
疏财仗义shu1 cai2 zhang4 yi4 fig. generous in helping the needy

Found 8 Results.

Search again
or refine your search with our Advanced Search options.