Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%anemia" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

贫血pin2 xie3 pin2 xue4 anaemia
溶血rong2 xie3 rong2 xue4 haemolysis
贫血症pin2 xie3 zheng1 pin2 xue4 zheng4 anemia
镰状细胞血症lian2 zhuang4 xi4 bao1 xie3 zheng1 lian2 zhuang4 xi4 bao1 xue4 zheng4 sickle cell anemia
黑血症hei1 xie3 zheng1 melanemia
中海贫血zhong1 hai3 pin2 xie3 anemia
再生不良性贫血zai4 sheng1 bu4 liang2 xing4 pin2 xue4 aplastic anemia
血亏xue4 kui1 anemia
假贫血jia3 pin2 xie3 pseudoanemia
子宫贫血zi3 gong1 pin2 xie3 metranemia
溶血性黄疸贫血病rong2 xie3 xing4 huang2 da5 pin2 xie3 bing4 icteroanemia
白血病性贫血bai2 xie3 bing4 xing4 pin2 xie3 leukanemia
磺胺剂性贫血huang2 an4 ji4 xing4 pin2 xie3 sulfanemia

Found 18 Results.

 1 2 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.