Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%Zedong" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

毛泽东mao2 ze2 dong1 Mao Zedong (1893-1976), Chinese communist leader
毛主席mao2 zhu3 xi2 Chairman Mao
毛泽东思想mao2 ze2 dong1 si1 xiang3 Maoism
解放战争jie3 fang4 zhan4 zheng1 Truncated - click through for definition
建国jian4 guo2 nation-building
救星jiu4 xing1 liberator
江青jiang1 qing1 Jiang Qing (1914-1991), Mao Zedong's fourth wife and leader of the Gang of Four
新民主主义论xin1 min2 zhu3 zhu3 yi4 lun4 xin1 min2 zhu3 zhu3 yi4 lun2 On new democracy, by Mao Zedong 毛澤東毛泽东
红宝书hong2 bao3 shu1 little red book
张戎zhang1 rong2 Truncated - click through for definition
杨开慧yang2 kai1 hui4 Yang Kaihui (1901-1930), Mao Zedong's second wife
贺子珍he4 zi3 zhen1 He Zizhen (1910-1984), Mao Zedong's third wife
毛泽东军事思想mao2 ze2 dong1 jun1 shi4 si1 xiang3 Mao Zedong military thought

Found 21 Results.

 1 2 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.