Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%Yin2" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

宁夏ning2 xia4 Ningxia Hui Autonomous Region, abbr. 寧宁[Ning2], capital Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1]
光大guang1 da4 splendid
地支di4 zhi1 Twelve Terrestrial Branches
中行zhong1 hang2 abbr. for 中國銀行中国银行[Zhong1 guo2 Yin2 hang2 Bank of China, BOC
贺兰he4 lan2 Helan county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
靖远jing4 yuan3 Jingyuan county in Baiyin 白銀白银[Bai2 yin2], Gansu
永宁yong3 ning2 Yongning county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
灵武ling2 wu3 Lingwu county level city in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
平川ping2 chuan1 Pingchuan district of Baiyin city 白銀市白银市[Bai2 yin2 shi4], Gansu
世行shi4 hang2 abbr. for 世界銀行世界银行[Shi4 jie4 Yin2 hang2]
会宁hui4 ning2 Huining county in Baiyin 白銀白银[Bai2 yin2], Gansu
世银shi4 yin2 World Bank
中国人民银行zhong1 guo2 ren2 min2 yin2 hang2 People's Bank of China (PBOC)

Found 27 Results.

 1 2 3 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.