Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%Hua1" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

巴中ba1 zhong1 Bazhong prefecture level city in Panzhihua 攀枝花[Pan1 zhi1 hua1], south Sichuan
状元zhuang4 yuan2 dynasty
新城xin1 cheng2 new city
吉安ji2 an1 also Ji'an county
太鲁阁tai4 lu3 ge2 Taroko ethnic group Taiwan
玉里yu4 li3 Yuli town in Hualien county 花蓮縣花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
瑞穗rui4 sui4 Ruisui or Juisui township in Hualien county 花蓮縣花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan
平昌ping2 chang1 Pingchang county in Panzhihua 攀枝花[Pan1 zhi1 hua1 , south Sichuan
通江tong1 jiang1 Tongjiang county in Panzhihua 攀枝花[Pan1 zhi1 hua1], south Sichuan
富里fu4 li3 Furey
仁和ren2 he2 Renhe district of Panzhihua city 攀枝花市[Pan1 zhi1 hua1 shi4], south Sichuan
米易mi3 yi4 Miyi county in Panzhihua 攀枝花[Pan1 zhi1 hua1], south Sichuan
丰滨feng1 bin1 Fengbin or Fengpin township in Hualien county 花蓮縣花莲县[Hua1 lian2 xian4], east Taiwan

Found 33 Results.

 1 2 3 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.