Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

伊比利亚半岛yi1 bi3 li4 ya4 ban4 dao3 Iberian Peninsula
佐格比国际zuo3 ge2 bi4 guo2 ji4 Zogby International (polling company)
体积百分比ti3 ji1 bai3 fen1 bi3 percentage by volume
体育比赛ti3 yu4 bi3 sai4 sporting competition
内比都nei4 bi3 du1 formerly called Pyinmana 彬馬那彬马那
出席表决比例chu1 xi2 biao3 jue2 bi3 li4 proportion of those present and voting
加勒比共同体和共同市场jia1 le4 bi3 gong4 tong2 ti1 he2 gong4 tong2 shi4 chang3 Caribbean Community and Common Market
加勒比国家联盟jia1 le4 bi3 guo2 jia1 lian2 meng2 Association of Caribbean States
加勒比海盗 jia1 le4 bi3 hai3 dao4 Pirates of the Caribbean
博茨瓦纳德比尔斯矿业公司 bo2 ci2 wa3 na4 de2 bi3 er3 si1 kuang4 ye4 gong1 si1 De Beers Botswana Mining Company
古巴比伦gu3 ba1 bi3 lun2 ancient Babylon
同比增幅 tong2 bi3 zeng1 fu2 increase over the same period
圣多美和普林西比民主共和国 sheng4 duo1 mei3 he2 pu3 lin2 xi1 bi3 min2 zhu3 gong4 he2 guo2 Democratic Republic of Sao Tome and Principe
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.