Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

主要竞争对手 zhu3 yao4 jing4 zheng1 dui4 shou3 primary competitor
争个 zheng1 ge5
争了 zheng1 le5
争产zheng1 chan3
争价 zheng1 jia4
争作 zheng1 zuo4
争冠 zheng1 guan1
争出zheng1 chu1
争分夺妙 zheng1 fen1 duo2 miao4
争创 zheng1 chuang4
争办 zheng1 ban4
争吃zheng1 chi1
争多论少zheng1 duo1 lun4 shao3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.