Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

隔行如隔 ge2 xing2 ru2 ge2
静如处女动如脱兔 jing4 ru2 chu3 nv3 dong4 ru2 tuo1 tu4
面如冠玉 mian4 ru2 guan1 yu4
面如土色mian4 ru2 tu3 se4
面如桃花 mian4 ru2 tao2 hua1
面如灰土 mian4 ru2 hui1 tu3
面色如土 mian4 se4 ru2 tu3
音容如在 yin1 rong2 ru2 zai4
韶华如驶 shao2 hua2 ru2 shi3
颐指如意 yi2 zhi1 ru2 yi4
风景如画 feng1 jing3 ru2 hua4
风雨如磐 feng1 yu3 ru2 pan2
飘洒自如piao1 sa3 zi4 ru2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.