Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

目光如炬 mu4 guang1 ru2 ju4
目光如鼠 mu4 guang1 ru2 shu3
相待如宾 xiang1 dai4 ru2 bin1
眉目如画 mei2 mu4 ru2 hua4
矢下如雨 shi3 xia4 ru2 yu3
矢如雨下shi3 ru2 yu3 xia4
矢如雨集 shi3 ru2 yu3 ji2
知子莫如父 zhi1 zi3 mo4 ru2 fu4
确实如此que4 shi2 ru2 ci3
磕头如捣 ke1 tou2 ru2 dao3
祭神如神在 ji4 shen2 ru2 shen2 zai4
福如山岳 fu2 ru2 shan1 yue4
福如海渊 fu2 ru2 hai3 yuan1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.