Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

春光如海 chun1 guang1 ru2 hai3
暴躁如雷 bao4 zao4 ru2 lei2
更是如此 geng1 shi4 ru2 ci3
月光如水 yue4 guang1 ru2 shui3
月明如昼 yue4 ming2 ru2 zhou4
有如神助you3 ru2 shen2 zhu4
末如之何 mo4 ru2 zhi1 he2
本该如此 ben3 gai1 ru2 ci3
机变如神 ji1 bian4 ru2 shen2
杀人如芥 sha1 ren2 ru2 gai4
杀人如草 sha1 ren2 ru2 cao3
果如其言 guo3 ru2 qi2 yan2
树犹如此人何以堪 shu4 you2 ru2 ci3 ren2 he2 yi3 kan1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.