Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

新埔xin1 bu4 Xinbu or Hsinpu town in Hsinchu County 新竹縣新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
竹北zhu2 bei3 (N) Chupei (city in Taiwan)
沙鹿sha1 lu4 Shalu town in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
苏澳su1 ao4 Su'ao town in Yilan county 宜蘭縣宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
土库tu3 ku4 Tuku town in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
燕巢yan4 chao2 Yanchao township in Kaohsiung county 高雄縣高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
竹东zhu2 dong1 Zhudong or Chutung town in Hsinchu County 新竹縣新竹县[Xin1 zhu2 Xian4], northwest Taiwan
莒光ju3 guang1 Chukuang Island, one of the Matsu Islands
恒春heng2 chun1 Hengchun town in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
通霄tong1 xiao1 Tongxiao or Tunghsiao town in Miaoli county 苗栗縣苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
绿岛lv4 dao3 Ldao or Lutao township in Taitung county 臺東縣台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
梧栖wu2 qi1 Wuqi or Wuci town in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
满州man3 zhou1 Manchou township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.