Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "lin2" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

阿巴嘎旗a1 ba1 ga1 qi2 Abag banner or Avga khoshuu in Xilin Gol league 錫林郭勒盟锡林郭勒盟[Xi1 lin2 guo1 le4 meng2], Inner Mongolia
龙胜各族自治县long2 sheng4 ge4 zu2 zi4 zhi4 xian4 Longsheng various ethnic groups autonomous county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi
临翔lin2 xiang2 Linxiang district of Lincang city 臨滄市临沧市[Lin2 cang1 shi4], Yunnan
凤庆feng4 qing4 Fengqing county in Lincang 臨滄临沧[Lin2 cang1], Yunnan
叠彩die2 cai3 Diecai district of Guilin city 桂林市[Gui4 lin2 shi4], Guangxi
台西tai2 xi1 Taixi or Taihsi township in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
太仆寺tai4 pu2 si4 (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia)
孟良崮meng4 liang2 gu4 Mt Mengliang in Mengyin county 蒙陰縣蒙阴县[Meng2 yin1 xian4], Linyi 臨沂临沂[Lin2 yi2], Shandong
林内lin2 nei4 Linnei township in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
林荫大道lin2 yin4 da4 dao4 lin2 yin1 da4 dao4 boulevard
玉州yu4 zhou1 Yuzhou district of Yulin city 玉林市[Yu4 lin2 shi4], Guangxi
罗庄luo2 zhuang1 Luozhuang district of Linyi city 臨沂市临沂市[Lin2 yi2 shi4], Shandong
临夏市lin2 xia4 shi4 Linxia county level city in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州临夏回族自治州[Lin2 xia4 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu

Found 232 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.