Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

应答如响 ying1 da2 ru2 xiang3
应答如流 ying1 da2 ru2 liu2
度日如岁 du4 ri4 ru2 sui4
弃之如敝屣 qi4 zhi1 ru2 bi4 xi3
弹指如飞 dan4 zhi1 ru2 fei1
强手如云 qiang2 shou3 ru2 yun2
归心如箭 gui1 xin1 ru2 jian4
形如槁木xing2 ru2 gao3 mu4
往事如梦wang3 shi4 ru2 meng4
往事如烟wang3 shi4 ru2 yi2
心如刀割 xin1 ru2 dao1 ge1
心如古井 xin1 ru2 gu3 jing3
心如木石 xin1 ru2 mu4 shi2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.