Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

安适如常 an1 kuo4 ru2 chang2
完好如新 wan2 hao3 ru2 xin1
完整如新 wan2 zheng3 ru2 xin1
官场如戏 guan1 chang3 ru2 xi4
定然如此ding4 ran2 ru2 ci3
宾客如云 bin1 ke4 ru2 yun2
岁月如梭sui4 yue4 ru2 su2
巧伪不如拙诚 qiao3 wei3 bu4 ru2 zhuo1 cheng2
巧言如簧qiao3 yan2 ru2 huang2
巧诈不如拙诚 qiao3 zha4 bu4 ru2 zhuo1 cheng2
年年如此 nian2 nian2 ru2 ci3
并非如此 bing4 fei1 ru2 ci3
应接如响 ying1 jie1 ru2 xiang3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.