Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如此之 ru2 ci3 zhi1
如此来说 ru2 ci3 lai2 shuo1
如此说来 ru2 ci3 shuo1 lai2
如沐春风ru2 mu4 chun1 feng1
如牛负重 ru2 niu2 fu4 zhong4
如狼牧羊 ru2 lang2 mu4 yang2
如登仙境 ru2 deng1 xian1 jing4
如真如幻 ru2 zhen1 ru2 huan4
如糠飞逝ru2 kang1 fei1 shi4
如芒刺背 ru2 mang2 ci4 bei4
如花似月 ru2 hua1 shi4 yue4
如花似锦 ru2 hua1 shi4 jin3
如花如玉 ru2 hua1 ru2 yu4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.