Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如下所述者 ru2 xia4 suo3 shu4 zhe3
如不胜衣 ru2 bu4 sheng4 yi1
如丧考妣ru2 sang4 kao3 bi3
如临深渊 ru2 lin2 shen1 yuan1
如临深谷 ru2 lin2 shen1 gu3
如临渊谷 ru2 lin2 yuan1 gu3
如之奈何 ru2 zhi1 nai4 he2
如人饮水冷暖自知 ru2 ren2 yin3 shui3 leng3 nuan3 zi4 zhi1
如今已是 ru2 jin1 yi3 shi4
如众所知 ru2 zhong4 suo3 zhi1
如何活得心满意足ru2 he2 huo2 de xin1 man3 yi4 zu2
如兄如弟 ru2 xiong1 ru2 di4
如入无人之境 ru2 ru4 wu2 ren2 zhi1 jing4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.