Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

风湿症患者feng1 shi1 zheng1 huan4 zhe3 rheumatic
食物过敏症shi2 wu4 guo4 min3 zheng1 phagopyrism
饲料蒸煮器si4 liao4 zheng1 zhu3 qi4 steamlyser
骨骼石化症gu3 ge2 shi2 hua4 zheng1 osteosclerosis
髓细胞增多症sui3 xi4 bao1 zeng1 duo1 zheng1 myelocytosis
髓细胞血症sui3 xi4 bao1 xie3 zheng1 myelemia
高夫败血症gao1 fu1 bai4 xie3 zheng1 gaffkemia
高年级倦怠症gao1 nian2 ji2 juan4 dai4 zheng1 senioritis
高氮血症gao1 dan4 xie3 zheng1 hyperazotemia
高热症gao1 re4 zheng1 hyperpyrexia
高甘氨酸血症gao1 gan1 an1 suan1 xie3 zheng1 hyperglycinemia
高甘油酯血症gao1 gan1 you2 zhi3 xie3 zheng1 hyperglyceridemia
高碳酸血症gao1 tan4 suan1 xie3 zheng1 hypercarbia
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.