Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

多说不如多做 duo1 shuo1 bu4 ru2 duo1 zuo4
夜凉如水ye4 liang2 ru2 shui3
大笔如椽 da4 bi3 ru2 chuan2
天保九如tian1 bao3 jiu3 ru2
奉如神明 feng4 ru2 shen2 ming2
奔走如市 ben1 zou3 ru2 shi4
奔驰如飞 ben1 chi2 ru2 fei1
好死不如 hao3 si3 bu4 ru2
好死不如歹活hao3 si3 bu4 ru2 dai3 huo2
如上所示者 ru2 shang4 suo3 shi4 zhe3
如上所述者 ru2 shang4 suo3 shu4 zhe3
如上述ru2 shang4 shu4
如下所示者 ru2 xia4 suo3 shi4 zhe3
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.