Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%Ningxia" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

永宁县yong3 ning2 xian4 Yongning county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
沙坡头sha1 po1 tou2 Shapo district of Zhongwei city 中衛市中卫市[Zhong1 wei4 shi4], Ningxia
沙坡头区sha1 po1 tou2 qu1 Shapo district of Zhongwei city 中衛市中卫市[Zhong1 wei4 shi4], Ningxia
泾源县jing1 yuan2 xian4 Jingyuan county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia
海原县hai3 yuan2 xian4 Haiyuan county in Zhongwei 中衛中卫[Zhong1 wei4], Ningxia
灵武市ling2 wu3 shi4 Lingwu county level city in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
石咀山市shi2 ju3 shan1 shi4 variant of Shizuishan 石嘴山市[Shi2 zui3 shan1 shi4], prefecture level city in Ningxia on the border with Inner Mongolia
石嘴山区shi2 zui3 shan1 qu1 Shizuishan district of Shizuishan, Ningxia
红寺堡区hong2 si4 bao3 qu1 Hongsibao district of Wuzhong city 吳忠市吴忠市[Wu2 zhong1 shi4], Ningxia
红寺堡镇hong2 si4 bao3 zhen4 Hongsibao district of Wuzhong city 吳忠市吴忠市[Wu2 zhong1 shi4], Ningxia
西吉县xi1 ji2 xian4 Xiji county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia
西夏区xi1 xia4 qu1 Xixia district of Yinchuan city 銀川市银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia
贺兰县he4 lan2 xian4 Helan county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia

Found 71 Results.

«1 2 3 4 5 6  
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.