Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Ningxia" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

永宁县yong3 ning2 xian4 Yongning county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
沙坡头sha1 po1 tou2 Shapo district of Zhongwei city 中衛市中卫市[Zhong1 wei4 shi4], Ningxia
沙坡头区sha1 po1 tou2 qu1 Shapo district of Zhongwei city 中衛市中卫市[Zhong1 wei4 shi4], Ningxia
泾源县jing1 yuan2 xian4 Jingyuan county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia
海原县hai3 yuan2 xian4 Haiyuan county in Zhongwei 中衛中卫[Zhong1 wei4], Ningxia
灵武市ling2 wu3 shi4 Lingwu county level city in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
石咀山市shi2 ju3 shan1 shi4 variant of Shizuishan 石嘴山市[Shi2 zui3 shan1 shi4], prefecture level city in Ningxia on the border with Inner Mongolia
石嘴山区shi2 zui3 shan1 qu1 Shizuishan district of Shizuishan, Ningxia
红寺堡区hong2 si4 bao3 qu1 Hongsibao district of Wuzhong city 吳忠市吴忠市[Wu2 zhong1 shi4], Ningxia
红寺堡镇hong2 si4 bao3 zhen4 Hongsibao district of Wuzhong city 吳忠市吴忠市[Wu2 zhong1 shi4], Ningxia
西吉县xi1 ji2 xian4 Xiji county in Guyuan 固原[Gu4 yuan2], Ningxia
西夏区xi1 xia4 qu1 Xixia district of Yinchuan city 銀川市银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia
贺兰县he4 lan2 xian4 Helan county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia

Found 82 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.