Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

何必如此he2 bi4 ru2 ci3
作如是观 zuo4 ru2 shi4 guan1
使功不如使过 shi3 gong1 bu4 ru2 shi3 guo4
例如说是li4 ru2 shu2 shi4
依然如我 yi1 ran2 ru2
倘不如此 tang3 bu4 ru2 ci3
假如会jia3 ru2 hui4
假如能jia3 ru2 neng2
假如说jia3 ru2 shuo1
健壮如牛jian4 zhuang4 ru2 niu2
光阴如电 guang1 yin1 ru2 dian4
光阴如箭 guang1 yin1 ru2 jian4
冠盖如云 guan1 gai4 ru2 yun2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.