Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

肢端肥大症zhi1 duan1 fei2 da4 zheng1 megalakria
肢端过小症zhi1 duan1 guo4 xiao3 zheng1 acromicria
肥大细胞增多症fei2 da4 xi4 bao1 zeng1 duo1 zheng1 mastocytosis
肺炎球菌血症fei4 yan2 qiu2 jun1 xie3 zheng1 pneumococcemia
胃酸过多症wei4 suan1 guo4 duo1 zheng1 hyperacidity
胡萝卜素血症hu2 luo2 bo5 su4 xie3 zheng1 carotenemia
胰岛素过多症yi2 dao3 su4 guo4 duo1 zheng1 hyperinsulinism
脂母细胞增生症zhi1 mu3 xi4 bao1 zeng1 sheng1 zheng1 lipoblastosis
脂肪过多症zhi1 fang2 guo4 duo1 zheng1 lipomatosis
脂血症zhi1 xie3 zheng1 lipidemia
脊柱前弯症ji2 zhu4 qian2 wan1 zheng1 lordosis
脊髓空洞症ji2 sui3 kong1 dong4 zheng1 syringomyelia
脑炎后遗症nao3 yan2 hou4 yi2 zheng1 postencephalitis
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.