Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

丁布尔比 ding1 bu4 er3 bi3 Dimbleby
不列颠哥伦比亚大学 bu4 lie4 dian1 ge1 lun2 bi3 ya4 da4 xue2 University of British Columbia
与前年同期相比 yu3 qian2 nian2 tong2 qi1 xiang1 bi3 compared with the same period last year
与去年相比yu3 qu4 nian2 xiang1 bi3 compared to last year
与此相比yu3 ci3 xiang1 bi3 when compared in this way
东加勒比共同市场dong1 jia1 le4 bi3 gong4 tong2 shi4 chang3 East Caribbean Common Market
东加勒比组织dong1 jia1 le4 bi3 zu3 zhi1 Organization of the Eastern Caribbean States
两相比较liang3 xiang1 bi3 jiao4 comparing these two aspects
中国式比萨 zhong1 guo2 shi4 bi3 sa4 Chinsa-style pizza
乔卡比 qiao2 ka3 bi3 Jocaby
人口性别比失衡 ren2 kou3 xing4 bie2 bi3 shi1 heng2 population gender imbalance
价格对比jia4 ge2 dui4 bi3 price comparison
伊兹比茨基 yi1 ci2 bi3 ci2 ji1 Izbicky
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.