Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

救场如救火jiu4 chang3 ru2 jiu4 huo3 the show must go on (idiom)
文如其人wen2 ru2 qi2 ren2 the writing style mirrors the writer (idiom)
胆小如鼠dan3 xiao3 ru2 shu3 gutless
药补不如食补yao4 bu3 bu4 ru2 shi2 bu3 the benefits of medicine are not as great as those of good nutrition
行礼如仪xing2 li3 ru2 yi4 to perform the ritual bows
赤贫如洗chi4 pin2 ru2 xi3 impoverished
不论如何bu2 lun4 ru2 he2
假如有jia3 ru2 you3
小晶亮如珠的(最高级) xiao3 jing1 liang4 ru2 zhu1 de5 zui4 gao1 ji2 beadiest
小晶亮如珠的(比较级) xiao3 jing1 liang4 ru2 zhu1 de5 bi3 jiao4 ji2 beadier
气势如虹qi4 shi4 ru2 hong2
骨瘦如柴的(比较级) gu3 shou4 ru2 chai2 de5 bi3 jiao4 ji2 bonier
假如是jia3 ru2 shi4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.