Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

纤维素症qian4 wei2 su4 zheng1 fibrinosis
纤维蛋白血症qian4 wei2 dan4 bai2 xie3 zheng1 fibremia
组织缺氧症zu3 zhi1 que1 yang3 zheng1 histanoxia
维他命缺乏症wei2 ta1 ming4 que1 fa2 zheng1 avitaminosis
维生素失调症wei2 sheng1 su4 shi1 diao4 zheng1 dysvitaminosis
维生素过多症wei2 sheng1 su4 guo4 duo1 zheng1 vitaminosis
缄默症jian1 mo4 zheng1 mutism
缺水血症que1 shui3 xie3 zheng1 anhydremia
缺碳酸盐血症que1 tan4 suan1 yan2 xie3 zheng1 acarbia
缺碳酸血症que1 tan4 suan1 xie3 zheng1 acapnia
缺钙症que1 gai4 zheng1 acalcerosis
缺钙血症que1 gai4 xie3 zheng1 acalcemia
网状组织增生症wang3 zhuang4 zu3 zhi1 zeng1 sheng1 zheng1 reticulosis
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.