Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

丰原feng1 yuan2 (N) Fengyuan (city in Taiwan)
æ——qi2 flag
弥陀mi2 tuo2 abbr. for 阿彌陀佛阿弥陀佛
春日chun1 ri4 spring day
盐井yan2 jing3 Yanjing, common place name
竹南zhu2 nan2 Zhunan or Chunan town in Miaoli county 苗栗縣苗栗县[Miao2 li4 xian4], northwest Taiwan
兰屿lan2 yu3 Lanyu or Orchid Island township in Taitung county 臺東縣台东县[Tai2 dong1 xian4], southeast Taiwan
罗东luo2 dong1 Luodong or Lotong town in Yilan county 宜蘭縣宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
六甲liu4 jia3 Liuchia township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
东港dong1 gang3 Tungkang town in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
美浓mei3 nong2 Meinung town in Kaohsiung county 高雄縣高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan
白河bai2 he2 Paiho town in Tainan County 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
大溪da4 xi1 Daxi or Tahsi town in Taoyuan county 桃園縣桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.