Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

雅拉香波神山ya3 la1 xiang1 bo1 shen2 shan1 Mt Yarla Shampo, in Dawu County 道孚縣道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan
雅拉香波雪山ya3 la1 xiang1 bo1 xue3 shan1 Mt Yarla Shampo, in Dawu County 道孚縣道孚县[Dao4 fu2 xian4], Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan
马太沟镇ma3 tai4 gou1 zhen4 Mataigou town in Pingluo county 平羅縣平罗县[Ping2 luo2 xian4], Shizuishan 石嘴山[Shi2 zui3 shan1], Ningxia
黔阳县qian2 yang2 xian4 Qianyang former county in Huaihua county 懷化縣怀化县[Huai2 hua4 xian4], Hunan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.