Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "group" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

独龙族 du2 long2 zu2 Drung or Dulong ethnic group of northwest Yunnan
男孩乐队nan2 hai2 yue4 dui4 boy band (type of pop group)
皇冠出版集团huang2 guan1 chu1 ban3 ji2 tuan2 Crown publishing group, Hong Kong
目标消费群mu4 biao1 xiao1 fei4 qun2 target consumer group
科研小组ke1 yan2 xiao3 zu3 a scientific research group
纳西族na4 xi1 zu2 Nakhi ethnic group in Yunnan
统称为tong3 cheng1 wei2 collectively known as
置换群zhi4 huan4 qun2 permutation group (math.)
美国依马狮出版集团公司mei3 guo2 yi1 ma3 shi1 chu1 ban3 ji2 tuan2 gong1 si1 IMAS Publishing Group
老虎斑 lao3 hu3 ban1 Tiger Grouper
航空母舰战斗群hang2 kong1 mu3 jian4 zhan4 dou4 qun2 carrier-based vanguard group (CBVG)
装甲团 zhuang1 jia3 tuan2 armoured group
路透集团lu4 tou4 ji2 tuan2 Reuters group plc

Found 717 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.