Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

癫痫症dian1 xian2 zheng1 epilepsy
白发症bai2 fa1 zheng1 poliosis
白血球减少症bai2 xie3 qiu2 jian3 shao3 zheng1 leukopenia
白血球过多症bai2 xie3 qiu2 guo4 duo1 zheng1 leucemia
皮肤变白症pi2 fu1 bian4 bai2 zheng1 albinism
眩晕症 xuan4 yun1 zheng1 staggers
眼睛睁视yan3 jing1 zheng1 shi4 goggle
睁眼昏迷zheng1 yan3 hun1 mi2 agrypnocoma
睾丸融合症gao1 wan2 rong2 he2 zheng1 synorchidism
石棉沉滞症shi2 mian2 chen2 zhi4 zheng1 asbestosis
破裂红细胞血症po4 lie3 hong2 xi4 bao1 xie3 zheng1 rhestocythemia
硫磺蒸liu2 huang2 zheng1 sulfuration
硫血红蛋白尿症liu2 xie3 hong2 dan4 bai2 ni4 zheng1 sulfhemoglobinuria
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.