Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

本征态ben3 zheng1 tai4 eigenstate
本征振动ben3 zheng1 zhen4 dong4 eigenvibration
本征根ben3 zheng1 gen1 eigenroot
本征椭圆ben3 zheng1 tuo3 yuan2 eigenellipse
本征矩阵ben3 zheng1 ju3 zhen4 eigenmatrix
本征空间ben3 zheng1 kong1 jian1 eigenspace
本征音ben3 zheng1 yin1 eigentones
本征频率ben3 zheng1 pin2 lv4 eigenfrequency
杂食症za2 shi2 zheng1 polyphagous
杆菌血症gan1 jun1 xie3 zheng1 bacillemia
根茎肥大症gen1 jing1 fei2 da4 zheng1 anbury
梦幻症meng4 huan4 zheng1 oneirism
棘皮症ji2 pi2 zheng1 acanthosis
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.