Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比特堡bi3 te4 bao3 Bitburg
比率表bi3 lv4 biao3 logometer
比目鱼之类bi3 mu4 yu2 zhi1 lei4 plaice
比米尼群岛bi3 mi3 ni2 qun2 dao3 Bimini
比维尔bi3 wei2 er3 Beeville
比舍绿洲bi3 she3 lu4 zhou1 Bisha
比荷庐三国关税同盟bi3 he2 lu2 san1 guo2 guan1 shui4 tong2 meng2 Benelux
比赛实况说明bi3 sai4 shi2 kuang4 shuo1 ming2 sportcast
比赛用车bi3 sai4 yong4 che1 sports car
比起来bi3 qi3 lai2 to compare
比较器bi3 jiao4 qi4 comparer
比较慢bi3 jiao4 man4 slowish
比较文学学者bi3 jiao4 wen2 xue2 xue2 zhe3 comparatist
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.