Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "group" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

维和特派团 wei2 he2 te4 pai4 tuan2 special peacekeeping group
网通集团wang3 tong1 ji2 tuan2 Netcom Group
美国国际数据集团 mei3 guo2 guo2 ji4 shu4 ji2 tuan2 International Data Group
美国家庭人寿保险集团mei3 guo2 jia1 ting2 ren2 shou4 bao3 xian3 ji2 tuan2 American Group
qun2 group
联合健康集团lian2 he2 jian4 kang1 ji2 tuan2 UnitedHealth Group
联合汽车集团lian2 he2 qi4 che1 ji2 tuan2 United Group
联合联络小组lian2 he2 lian2 luo4 xiao3 zu3 joint liaison group
航母战斗群 hang2 mu3 zhan4 dou3 qun2 carrier strike group
花旗集团hua1 qi2 ji2 tuan2 Citigroup
装甲旅 zhuang1 jia3 lv3 armoured group
观察团 guan1 cha2 tuan2 observer group
视察团 shi4 cha2 tuan2 inspection group

Found 717 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.