Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

加勒比语jia1 le4 bi3 yu3 carib
千分比较仪qian1 fen1 bi3 jiao4 yi2 minimeter
千比特qian1 bi3 te4 Kilobit
去氧苯巴比妥qu4 yang3 ben3 ba1 bi3 tuo3 primidone
去氧苯比妥qu4 yang3 ben3 bi3 tuo3 primoline
去甲氨基比林qu4 jia3 an1 ji1 bi3 lin2 noramidopyrine
参加比赛can1 jia1 bi3 sai4 tourney
双层比色计shuang1 ceng2 bi3 se4 ji4 bicolorimeter
双环辛巴比妥shuang1 huan2 qin1 ba1 bi3 tuo3 reposamal
双色比色计shuang1 se4 bi3 se4 ji4 bicolorimeter
反射比fan3 she4 bi3 reflectance
反比例地fan3 bi3 li4 di5 inversely
反比定理fan3 bi3 ding4 li3 invertendo
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.