Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%each" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

钩心斗角gou1 xin1 dou4 jiao3 locked in constant strife
高分低能gao1 fen1 di1 neng2 high-scoring but incapable
不可教bu4 ke3 jiao1 unteachable
为每一个wei2 mei3 yi1 ge5 forEach
代托纳比奇dai4 tuo1 na4 bi3 qi2 Daytona Beach
以后足踢前足yi3 hou4 zu2 ti1 qian2 zu2 overreach
使忘却shi3 wang2 que4 unteach
可浸出性ke3 jin4 chu1 xing4 leachability
可溶出性ke3 rong2 chu1 xing4 leachability
可达性ke3 da2 xing4 reachability
唠唠叨叨地讲lao2 lao2 dao1 dao1 di5 jiang3 preachify
唠唠叨叨地说教lao2 lao2 dao1 dao1 di5 shuo1 jiao1 preachment
因皮里尔滩yin1 pi2 li3 er3 tan1 Imperial Beach

Found 468 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.