Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

大武乡da4 wu3 xiang1 (N) Tawu (village in Taiwan)
大湖乡da4 hu2 xiang1 (N) Tahu (village in Taiwan)
大社乡da4 she4 xiang1 (N) Tashe (village in Taiwan)
大肚乡da4 du4 xiang1 Tatu township in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
大雅乡da4 ya3 xiang1 Taya township in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
太麻里乡tai4 ma2 li3 xiang1 (N) Taimali (village in Taiwan)
头城镇tou2 cheng2 zhen4 Toucheng town in Yilan county 宜蘭縣宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
头屋乡tou2 wu1 xiang1 (N) Touwu (village in Taiwan)
学甲镇xue2 jia3 zhen4 Hsuehchia town in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
安定乡an1 ding4 xiang1 Anting township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
官田乡guan1 tian2 xiang1 Kuantien township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
宝山乡bao3 shan1 xiang1 (N) Paoshan (village in Taiwan)
富里乡fu4 li3 xiang1 (N) Fuli (village in Taiwan)

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.