Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Yu4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

圣谕sheng4 yu4 imperial edict
明史ming2 shi3 Truncated - click through for definition
玉州yu4 zhou1 Yuzhou district of Yulin city 玉林市[Yu4 lin2 shi4], Guangxi
北流市bei3 liu2 shi4 Beiliu county level city in Yulin 玉林[Yu4 lin2], Guangxi
新平彝族傣族自治县xin1 ping2 yi2 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4 Xinping Yizu Daizu autonomous county
素质教育su4 zhi4 jiao1 yu4 su4 zhi4 jiao4 yu4 quality education
疾控中心ji2 kong4 zhong1 xin1 disease prevention center
中国教育和科研计算机网zhong1 guo2 jiao1 yu4 he2 ke1 yan2 ji4 suan4 ji1 wang3 zhong1 guo2 jiao4 yu4 habbr. to 中國教育網中国教育网[Zhong1 guo2 Jiao4 yu4 wang3]
元江县yuan2 jiang1 xian4 Yuanjiang Hani, Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan
元江哈尼族彝族傣族自治县yuan2 jiang1 ha1 ni2 zu2 yi2 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4 Yuanjiang Ha'nizu Yizu Daizu autonomous county
峨山县e2 shan1 xian4 Eshan Yizu autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan
新平县xin1 ping2 xian4 Xinping Yi and Dai autonomous county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan
贫女诗pin2 nv3 shi1 Poor Woman, long poem by Tang dynasty poet Qin Taoyu 秦韜玉秦韬玉[Qin2 Tao1 yu4]

Found 73 Results.

«1 2 3 4 5 6 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.