Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "Ningxia" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

石嘴山shi2 zui3 shan1 Shizuishan prefecture level city in Ningxia on the border with Inner Mongolia
宁夏回族自治区ning2 xia4 hui2 zu2 zi4 zhi4 qu1 Laioning Hui autonomous region
红寺堡hong2 si4 bao3 Hongsibao district of Wuzhong city 吳忠市吴忠市[Wu2 zhong1 shi4], Ningxia
固原地区gu4 yuan2 di4 qu1 Guyuan region
吴忠市wu2 zhong1 shi4 Wuzhong prefecture level city in Ningxia
青铜峡市qing1 tong2 xia2 shi4 Qingtongxia
原州yuan2 zhou1 Yuanzhou district of Guyuan city 固原市[Gu4 yuan2 shi4], Ningxia
须弥xu1 mi2 Mt Meru or Sumeru, sacred mountain in Buddhist and Jain tradition
陕甘宁shan3 gan1 ning2 Shaanxi, Gansu and Ningxia provinces
大元股份da4 yuan2 gu3 fen1 Ningxia Dayuan Chemical Co Ltd
宁夏恒力ning2 xia4 heng2 li4 Ningxia Hengli Steel Coil Co Ltd
石咀山区shi2 ju3 shan1 qu1 variant of 石嘴山區石嘴山区[Shi2 zui3 shan1 qu1]
石炭井区shi2 tan4 jing3 qu1 (N) Shitanjing (area in Ningxia)

Found 82 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.