Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

吉安乡ji2 an1 xiang1 (N) Chian (village in Taiwan)
后里乡hou4 li3 xiang1 Houli township in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
后龙镇hou4 long2 zhen4 (N) Houlung (town in Taiwan)
员山乡yuan2 shan1 xiang1 Yuanshan township in Yilan county 宜蘭縣宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
员林镇yuan2 lin2 zhen4 Yuanlin town in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
和平乡he2 ping2 xiang1 Hoping township in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
和美镇he2 mei3 zhen4 Homei town in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
善化镇shan4 hua4 zhen4 Shanhua town in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
四湖乡si4 hu2 xiang1 Si or Ssuhu township in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
国姓乡guo2 xing4 xiang1 (N) Kuohsing (village in Taiwan)
土库镇tu3 ku4 zhen4 Tuku town in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
埔心乡bu4 xin1 xiang1 Puhsin township in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
埔盐乡bu4 yan2 xiang1 Puyan township in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.