Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如晤ru2 wu4
故如gu4 ru2
皆如jie1 ru2
纯如chun2 ru2
如假包换ru2 jia3 bao1 huan4 fig. authentic
如拟ru2 ni3
如许ru2 xu3
镜如jing4 ru2
一如既往地yi1 ru2 ji4 wang3 de5 as always
一廉如水 yi1 lian2 ru2 shui3
一败如水 yi1 bai4 ru2 shui3
不如狗聪明 bu4 ru2 gou3 cong1 ming2 not to be as smart as dogs
临渊羡鱼,不如退而结网lin2 yuan1 xian4 yu2 bu4 ru2 tui4 er2 jie2 wang3 one should take practical steps to achieve one's aim
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.