Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

三地门乡san1 di4 men2 xiang1 Santimen township in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
三星乡san1 xing1 xiang1 Sanxing or Sanhsing township in Yilan county 宜蘭縣宜兰县[Yi2 lan2 xian4], Taiwan
三湾乡san1 wan1 xiang1 (N) Sanwan (village in Taiwan)
下营乡xia4 ying2 xiang1 Hsiaying township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
东势乡dong1 shi4 xiang1 Dongshi or Tungshih township in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
东势镇dong1 shi4 zhen4 Tungshih town in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan
东山乡dong1 shan1 xiang1 Tungshan township in Tainan county 台南縣台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
东引乡dong1 yin3 xiang1 (N) Tungyin (village in Taiwan)
东河乡dong1 he2 xiang1 (N) Tungho (village in Taiwan)
东港镇dong1 gang3 zhen4 Tungkang town in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan
东石乡dong1 shi2 xiang1 (N) Tungshih (village in Taiwan)
中埔乡zhong1 bu4 xiang1 (N) Chungpu (village in Taiwan)
中寮乡zhong1 liao2 xiang1 (N) Chungliao (village in Taiwan)

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.