Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "如" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

如火如茶ru2 huo3 ru2 cha2 magnificent
如火如荼地ru2 huo3 ru2 tu2 de5 blazingly
如狐的 ru2 hu2 de5 foxy
如猫的 ru2 mao1 de5 catty
如约 ru2 yue1
如获至宝ru2 huo4 zhi4 bao3 as if gaining the most precious treasure
如蝇逐臭ru2 ying2 zhu2 chou4 the crowd runs after trash
如诗如画ru2 shi1 ru2 hua4 poetic and picturesque
如银的 ru2 yin2 de5 slivery
如鸟的 ru2 diao3 de5 birdy
学如逆水行舟,不进则退xue2 ru2 ni4 shui3 xing2 zhou1 bu4 jin4 ze2 tui4 Study is like rowing upstream: no advance is to drop back
守身如玉shou3 shen1 ru2 yu4 to remain chaste
岁月如流sui4 yue4 ru2 liu2 the flow of time
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.