Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "%Yin2" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase ""

工行gong1 hang2 abbr. for 工商銀行工商银行[Gong1 Shang1 Yin2 hang2]
网银wang3 yin2 abbr. for 網上銀行网上银行[wang3 shang4 yin2 hang2]
中银zhong1 yin2 Bank of China
周小川zhou1 xiao3 chuan1 Zhou Xiaochuan (1948-), PRC banker and politician, governor of People's Bank of China 中國人民銀行中国人民银行[Zhong1 guo2 ren2 min2 yin2 hang2 from 2002
慈照寺ci2 zhao4 si4 Jishji in northeast Kyto 京都, Japan, the official name of Ginkakuji or Silver pavilion 銀閣寺银阁寺[yin2 ge2 si4]
兴庆区xing1 qing4 qu1 Xingqing district of Yinchuan city 銀川市银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia
金凤区jin1 feng4 qu1 Jinfeng district of Yinchuan city 銀川市银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia
寅支卯粮yin2 zhi1 mao3 liang2 see 寅吃卯糧寅吃卯粮[yin2 chi1 mao3 liang2]
会宁县hui4 ning2 xian4 Huining county in Baiyin 白銀白银[Bai2 yin2], Gansu
平川区ping2 chuan1 qu1 Pingchuan district of Baiyin city 白銀市白银市[Bai2 yin2 shi4], Gansu
景泰县jing3 tai4 xian4 Jingtai county in Baiyin 白銀白银[Bai2 yin2], Gansu
永宁县yong3 ning2 xian4 Yongning county in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia
灵武市ling2 wu3 shi4 Lingwu county level city in Yinchuan 銀川银川[Yin2 chuan1], Ningxia

Found 27 Results.

«1 2 3 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.