Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "xian4" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

长治chang2 zhi4 Chngzh prefecture level city in Shnx 山西
四化si4 hua4 Four Modernizations
琉球liu2 qiu2 Ryukyu islands
中坜市zhong1 li4 shi4 Zhongli or Chungli city in Taoyuan county 桃園縣桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan
中坜zhong1 li4 (N) Chungli (city in Taiwan)
垦丁ken3 ding1 Kenting Town, at tourist resort in Pingtung County 屏東縣屏东县[Ping2 dong1 Xian4], south Taiwan
新城xin1 cheng2 new city
大肚da4 du4 big-bellied
北斗bei3 dou3 Great Bear
龙井long2 jing3 Yanji
员林yuan2 lin2 Yuanlin town in Changhua county 彰化縣彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan
虎尾hu3 wei3 Huwei town in Yunlin county 雲林縣云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan
丰原市feng1 yuan2 shi4 Fongyuan or Fengyuan city in Taichung county 臺中縣台中县[Tai2 zhong1 xian4], Taiwan

Found 628 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.