Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "lin2" or English split phrase "" or Chinese phrase "" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

和政县he2 zheng4 xian4 Hezheng county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州临夏回族自治州[Lin2 xia4 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu
多伦县duo1 lun2 xian4 Duolun county in Xilin Gol league 錫林郭勒盟锡林郭勒盟[Xi1 lin2 guo1 le4 meng2], Inner Mongolia
大宁县da4 ning2 xian4 Daning county in Linfen 臨汾临汾[Lin2 fen2], Shanxi
子洲县zi3 zhou1 xian4 Zishou County in Yulin 榆林[Yu2 lin2], Shaanxi
安泽县an1 ze2 xian4 Anze county in Linfen 臨汾临汾[Lin2 fen2], Shanxi
定边县ding4 bian1 xian4 Dingbian County in Yulin 榆林[Yu2 lin2], Shaanxi
察隅县cha2 yu2 xian4 Zay county, Tibetan: Rdza yul rdzong, in Nyingchi prefecture 林芝地區林芝地区[Lin2 zhi1 di4 qu1], Tibet
尧都区yao2 du1 qu1 Yaodu district of Linfen city 臨汾市临汾市[Lin2 fen2 shi4], Shanxi
工布江达县gong1 bu4 jiang1 da2 xian4 Gongbo'gyamda county, Tibetan: Kong po rgya mda' rdzong, in Nyingchi prefecture 林芝地區林芝地区[Lin2 zhi1 di4 qu1], Tibet
广河县guang3 he2 xian4 Guanghe county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州临夏回族自治州[Lin2 xia4 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu
府谷县fu3 gu3 xian4 Fugu County in Yulin 榆林[Yu2 lin2], Shaanxi
康乐县kang1 le4 xian4 Kangle county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州临夏回族自治州[Lin2 xia4 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu
曲沃县qu3 wo4 xian4 Quwo county in Linfen 臨汾临汾[Lin2 fen2], Shanxi

Found 232 Results.

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.