Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

比翼连枝 bi3 yi4 lian2 zhi1
比翼齐飞 bi3 yi4 qi2 fei1
比肩皆是 bi3 jian1 jie1 shi4
比肩继踵bi4 ji4 ji4 zhong3
比肩而事 bi3 jian1 er2 shi4
比肩而立 bi3 jian1 er2 li4
比肩随踵 bi3 jian1 sui2 zhong3
比萨拉比亚bi3 sa4 la1 bi3 ya4
比赛场地bi3 sai4 chang3 di4
比赛场所bi3 sai4 chang3 suo3
比较图书馆学 bi3 jiao4 tu2 shu1 guan3 xue2
比过来bi3 guo4 lai2
比邻而居 bi3 lin2 er2 ju1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.