Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" or English split phrase "" or Chinese phrase "比" or Chinese "" or Pinyin phrase "" or ""...

暂停比赛 zan4 ting2 bi3 sai4
有计划按比例 you3 ji4 hua2 an4 bi3 li4
朋党比周 peng2 dang3 bi3 zhou1
栉比鳞差 zhi4 bi3 lin2 cha1
栉比鳞次jie2 bi3 lin2 ci4
校际比赛xiao4 ji4 bi3 sai4
武术比赛wu3 shu4 bi3 sai4
比下来bi3 xia4 lai2
比丘欤bi3 qiu1 yu2
比个高下 bi3 ge5 gao1 xia4
比亚利雅bi3 ya4 li4 ya3
比亚录bi3 ya4 lu4
比亚德尼bi3 ya4 de2 ni2
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.