Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

睁大眼睛 zheng1 da4 yan3 jing1
睡眠症 shui4 mian2 zheng1
秃发症 tu1 fa1 zheng1
税捐稽征 shui4 juan1 ji1 zheng1
稽徵处ji1 zheng1 chu4
竞争心 jing4 zheng1 xin1
竞短争长 jing4 duan3 zheng1 chang2
红军长征hong2 jun1 chang2 zheng1
线断风筝 xian4 duan4 feng1 zheng1
综合征象zong1 he2 zheng1 xiang4
群芳争妍 qun2 fang1 zheng1 yan2
群芳争艳 qun2 fang1 zheng1 yan4
zheng1
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.