Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

海水蒸发hai3 shui3 zheng1 fa1
清蒸鱼qing1 zheng1 yu2
清蒸鸡qing1 zheng1 ji1
特发症 te4 fa1 zheng1
特征群 te4 zheng1 qun2
特徵多项式 te4 zheng1 duo1 xiang4 shi4
狰狞面目 zheng1 ning2 mian4 mu4
现代战争 xian4 dai4 zhan4 zheng1
病楼综合征bing4 lou2 zong1 he2 zheng1
癌症肿瘤 ai2 zheng1 zhong3 liu2
白斑症 bai2 ban1 zheng1
百家争呜 bai3 jia1 zheng1 wu1
百花争艳 bai3 hua1 zheng1 yan4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.