Home Dictionary Tools About

Chinese-English Dictionary Search - Learn-Chinese-Words.com

Querying dictionary for English phrase "" AND Chinese phrase "" AND Pinyin phrase "%zheng1"

互争高下 hu4 zheng1 gao1 xia4
交锋争战之日jiao1 feng1 zheng1 zhan4 zhi1 ri4
人争一口气 ren2 zheng1 yi1 kou3 qi4
信而有征 xin4 er2 you3 zheng1
八面威风睁 ba1 mian4 wei1 feng1 zheng1
动漫作品征集 dong4 man4 zuo4 pin3 zheng1 ji2
反霸斗争 fan3 ba4 dou3 zheng1
口舌之争 kou3 she2 zhi1 zheng1
可争议 ke3 zheng1 yi4
可争论 ke3 zheng1 lun2
可争辩 ke3 zheng1 bian4
可征收 ke3 zheng1 shou1
可征税 ke3 zheng1 shui4
Search again
or refine your search with our Advanced Search options.